Årsmöte Nybro FK

Under kvällen höll Nybro FK sitt årsmöte och för ovanlighetens skull var det inget bråk mellan regnbågsfiskare och karpfiskare. Detta var en frisk fläkt och vi kunde jobba fram lite positiva saker och komma fram till en hel del lösningar på problem som uppstått under 2011.

En av de positiva sakerna är att vi har fått med fyra personer på fisketillsynsutbildning som ska hålla i ordningen kring Rismåla göl. Vi beslutade även att ordna en webbsida/informationsplank på webben där vi kan nå ut till allmänheten och medlemmarna med information och annat. Det beslutades om en hel del annat med bland annat att Nybros ungdomsgård ska få möjligheten att anordna en ”friluftskväll” där de kommer att bedriva kräftfiske tillsammans med ungdomar. Vi kommer också att göra en vattenvårdande åtgärd för att stävja det enorma beståndet av mört i sjön.

Det var en hel del annat som det styrdes med under mötet också, men det kommer ni att kunna läsa om på vår nya webbsida så fort den är online.